Contact
Contact
Headquarters
Address
BizCenter #B507, 17, Techno 4-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34013, Republic of Korea
Research Center
Address
14F, 11, Saechang-ro, Mapo-gu, Seoul 04168, Republic of Korea
Tel
+82-2-707-0087
Fax
+82-2-707-0889
E-mail
generoath@generoath.com